Algemene voorwaarden

De Bonte Haas hanteert de Uniforme voorwaarden Horeca,

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de
Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing.

De UVH ligt bij ons ter inzage en wordt op
jouw verzoek onverwijld kosteloos toegezonden.

De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.