UVH Voorwaarden

De Bonte Haas hanteert de Uniforme voorwaarden Horeca,

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de
Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing.

Deze tref je in de deze link aan.
(https://cdn.khn.nl/media/Tools/UVH/uniforme-voorwaarden-horeca-nederlands.pdf)

Bovendien liggen de UVH bij ons ter inzage en worden op
jouw verzoek onverwijld kosteloos toegezonden.

De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.